Učte své žáky číst a psát anglicky metodou Jolly Phonics

Slyšeli jste někdy o metodě Jolly Phonics? Já jsem o ní poprvé slyšela před necelými pěti lety a od té doby jsem její nadšená propagátorka. Byla jsem tenkrát na jedné konferenci v Madridu, když jeden z účastníků zmínil tenhle název. Probudila se moje zvědavost a tak jsem začala pátrat, o co vlastně jde.

Po absolvování kurzu jsem si Jolly Phonics okamžitě oblíbila a uvedla do svých hodin. V průběhu roku jsem pozorovala obří pokroky u svých studentů a viděla, jak si učení užívají. Najednou už to nebylo drcení slovíček zpaměti, ale logické vyvozování na základě získaných znalostí. Na společné hodiny se těšili a to byl pro mě jeden z cílů.

A o co vlastně jde? Pomocí Jolly Phonics provádíte jednotlivé dílčí kroky, které vedou k tomu, abyste naučili studenty číst a psát v angličtině.  Funguje to jak pro rodilé mluvčí tak pro děti, co se učí angličtinu jako druhý jazyk.

Vycházíte ze znalosti jednotlivých hlásek, kterých je v anglickém jazyce 44. A to je občas pro studenty trošku matoucí, protože anglická abeceda má 26 písmen. Proto se učí nejdříve jednotlivé hlásky a potom až abecedu. Tyto hlásky jsou rozděleny do sedmi skupin a žáci postupně rozvíjí pět základních dovedností neboli „five basic skills“.

Těmi dovednostmi jsou:

  1. Znalost hlásek
  2. Znalost formování písmen
  3. Utváření slov (blending)
  4. Identifikace hlásek ve slovech
  5. Pravopis nezbedných slovíček

Žáky učíte na základě sluchu, hmatu a zraku, proto této metodě říkáme hezky česky multisensoriální.  Nejdříve učíte každou hlásku zvlášť. Mezi první skupinu hlásek patří ty, co se vyslovují nejsnáze S, A, T, I, P, N a jde z nich poskádat nejvíce krátkých slov jako například it, sip, tip, nap, pan, tap, atd. Každá hláska má své gesto (action), svoji vizuální kartu (flashcard), svůj příběh (story) a písničku (song). Např. u písmena S děti vlní rukou a zpívají “The snake is in the grass, the snake is in the grass……”

Až naučíte své studenty většinu ze 44 hlásek, učíte je spojovat hlásky ve slova, číst a psát. Nesmíte zapomenout na pravopis nezbedných slovíček, ta se studenti musí naučit zpaměti. Jsou to slova jako I, the, he, she, me, we, was, do, you, come,…která vybočují naučeným pravidlům.

Dále pokračujete metodou Jolly Grammar, kde se už předpokládá základní znalost čtění a psaní. Gramatická část obsahuje učivo gramatiky anglického jazyka  po celou dobu základní školy. Celý koncept je vedený zábavnou a hravou formou.

Při učení metodou Jolly Phonics efektivně pomáháte dětem používat nabyté znalosti při čtení a psaní v angličtině. Představte si, že jsou to jako dvě paralelní cesty v mozku, jež vedou ke stejnému cíli – číst a psát. Jedna cesta je však pro čtení a psaní v mateřském jazyce a druhá v anglickém jazyce.

Vše má svůj řád a pravidla. Není tomu tak, jak často slyším od některých studentů, že angličtina je složitá, protože se jinak čte a jinak píše. Píše se stejně jako se čte, jen se někteří lidé nenaučili pravidla pro čtění a psaní v tomto jazyku a vše drtili zpaměti stejně jako já.

Velká výhoda je, že učení přizpůsobíte různým věkovým kategoriím, protože je to flexibilní metoda. V zemích jako je Anglie, Španělsko, Francie, Japonsko začínají děti s touto metodou už ve dvou až třech letech. V pěti letech umí číst a psát jednodušší slova.

V Čechách naučíte číst a psát pomocí Jolly Phonics žáky třetího, čtvrtého i pátého ročníku, musíte jen přizpůsobit dynamiku výuky. Sama vidím pokrok nejen u našich studentů ale také u mého šestiletého syna. Učím ho metodou Jolly Phonics od čtyř let, teď je mu šest let a dokáže číst a psát jednodušší slova jako goat, tree, train, book, ship, atd.

Taky byste rádi učili své žáky pomocí metody Jolly Phonics a Jolly Grammar a nevíte, jak začít? Mám pro vás skvělou zprávu. Pořádám jednodenní kurzy pro učitele a lektory anglického jazyka, bližší informace najdete v tomto odkazu. 

 

   

Jana Mikulec
Miluji cizí jazyky a úspěšně podnikám v oblasti vzdělávání. Ráda poradím všem, kteří plánují nabízet jazykové kurzy či založit vlastní jazykovou školu. Více informací si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů